Networking Biznesowy

Business Security Magazine: firma i bezpieczeństwo

Dodano: 09 08 2011

Business Security Magazine to nowo powstałe czasopismo kierowane do kadry kierowniczej największych polskich przedsiębiorstw. Wydawcą jest firma IBBC Group pracująca w  zakresie oceny i optymalizacji ryzyka oraz wsparcia procesów decyzyjnych.

Business Security Magazine jest czasopismem poświęconym tematyce bezpieczeństwa w biznesie, stworzonym z myślą o kształtowaniu świadomości w zakresie: nadużyć, zarządzania kryzysowego, polityki bezpieczeństwa, optymalizacji ryzyka oraz zarządzania informacją.

Równolegle do czasopisma zostanie uruchomiony portal internetowy dla branży business security. Jego cel to wymiana

doświadczeń, poglądów i opinii przez użytkowników z kraju i zagranicy.

Business Security Magazine będzie ukazywał się co kwartał, począwszy od lipca br., w nakładzie 3500 egzemplarzy. Wydawcą magazynu jest IBBC Group.

 

 

blog comments powered by Disqus