Networking Biznesowy

Wprowadzenie w Etykę Przywódcy według Alexandre Havard.

Dodano: 05 03 2012

 

 

Alexandre Havard był gościem I spotkania inauguracyjnego Klubu Towarzystw Biznesowych. Przedstawiamy kilka myśli z jego interesującej książki „Etyka Przywódcy. Trening doskonalenia osobowości”.

 

Istotą przywództwa jest bowiem charakter. Więcej – przywództwo oznacza charakter.

 

Martin Luther King marzył o nowym świecie, w którym ludzi będzie się osądzać „nie z powodu koloru skóry, lecz według bogactwa charakteru”. Cóż jest więc owym bogactwem charakteru? Otóż, jest nim przywilej ducha, cnota, ściślej biorąc, kanon cnót – przede wszystkim zaś wielkoduszność, pokora, roztropność, męstwo, zachowywanie miary i sprawiedliwość.

 

Przywództwa nie można zatem utożsamiać z temperamentem, to cecha natury. Czy ktokolwiek z nas jest flegmatykiem albo cholerykiem z wyboru? Jesteśmy tacy, a nie inni, ponieważ to natura rozdała takie karty. Przywództwo można więc utożsamiać wyłącznie z charakterem. Sama natura nie determinuje, nie skazuje na taki czy inny charakter. Człowiek kształtuje, formuje, wzmacnia swoją osobowość, zyskując przy tym wspomnianą przez Bennisa integralność, spójność, równowagę.

 

Cnoty są zaletami umysłu, woli i serca, to im każdy z nas zawdzięcza siłę charakteru i stabilną osobowość. Trzeba też podkreślić, że owe cnoty kształtują się w naszym życiu jedynie przez cierpliwe powtarzanie.

 

Cnoty nie zastępują kompetencji zawodowych, lecz są ich nieodłączną częścią, i to istotną. Mogę uzyskać stopień naukowy z psychologii i doświadczenie w zawodzie konsultanta, jeśli jednak brak mi roztropności, będę miał problem – jak udzielę swoim klientom rozsądnych porad? A może inaczej: mam tytuł MBA, zasiadam w zarządzie liczącej się korporacji. Świetnie, ale jeśli zabraknie mi męstwa, potencjał przywódczy w obliczu przeciwieństw wyraźnie zmaleje, skompromituje się. No dobrze, mogę zdobyć wyższe wykształcenie teologiczne, pomagać innym jako osoba związania z Kościołem. Co z tego, jeśli nie mam w sobie wielkoduszności? Stagnacja w życiu osobistym i powołaniu doprowadzi do tego, że będę znakomicie osłabiać wiarę tych, których mi powierzono.

Cytaty pochodzą z „Etyka Przywódcy. Trening doskonalenia osobowości”, ss. 1-25.

 

O autorze:

Alexandre Havard jest dyrektorem Instytutu Etyki Przywództwa Havarda. Etyka przywódcy jest jego sztandarowym kursem. Prowadzi kurs w języku angielskim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim, a wśród słuchaczy przeważają urzędnicy państwowi, kadra menedżerska i studenci MBA.

 

Zobacz także:

Galeria z Klubu Towarzystw Biznesowych

Klub  Towarzystw Biznesowych

Szkolenia Towarzystw Biznesowych

Wywiad z Alexandrem Havardem

 

Materiał opracował: Łukasz Zając

 

Wprowadzenie w Etykę Przywódcy według Alexandre Havarda.

Alexandre Havard był gościem I spotkania inauguracyjnego Klubu Towarzystw Biznesowych. Przedstawiamy kilka myśli z jego interesującej książki „Etyka Przywódcy. Trening doskonalenia osobowości”.

Istotą przywództwa jest bowiem charakter. Więcej – przywództwo oznacza charakter.

 

Martin Luther King marzył o nowym świecie, w którym ludzi będzie się osądzać „nie z powodu koloru skóry, lecz według bogactwa charakteru”. Cóż jest więc owym bogactwem charakteru? Otóż, jest nim przywilej ducha, cnota, ściślej biorąc, kanon cnót – przede wszystkim zaś wielkoduszność, pokora, roztropność, męstwo, zachowywanie miary i sprawiedliwość.

Przywództwa nie można zatem utożsamiać z temperamentem, to cecha natury. Czy ktokolwiek z nas jest flegmatykiem albo cholerykiem z wyboru? Jesteśmy tacy, a nie inni, ponieważ to natura rozdała takie karty. Przywództwo można więc utożsamiać wyłącznie z charakterem. Sama natura nie determinuje, nie skazuje na taki czy inny charakter. Człowiek kształtuje, formuje, wzmacnia swoją osobowość, zyskując przy tym wspomnianą przez Bennisa integralność, spójność, równowagę.

 

Cnoty są zaletami umysłu, woli i serca, to im każdy z nas zawdzięcza siłę charakteru i stabilną osobowość. Trzeba też podkreślić, że owe cnoty kształtują się w naszym życiu jedynie przez cierpliwe powtarzanie.

 

Cnoty nie zastępują kompetencji zawodowych, lecz są ich nieodłączną częścią, i to istotną. Mogę uzyskać stopień naukowy z psychologii i doświadczenie w zawodzie konsultanta, jeśli jednak brak mi roztropności, będę miał problem – jak udzielę swoim klientom rozsądnych porad? A może inaczej: mam tytuł MBA, zasiadam w zarządzie liczącej się korporacji. Świetnie, ale jeśli zabraknie mi męstwa, potencjał przywódczy w obliczu przeciwieństw wyraźnie zmaleje, skompromituje się. No dobrze, mogę zdobyć wyższe wykształcenie teologiczne, pomagać innym jako osoba związania z Kościołem. Co z tego, jeśli nie mam w sobie wielkoduszności? Stagnacja w życiu osobistym i powołaniu doprowadzi do tego, że będę znakomicie osłabiać wiarę tych, których mi powierzono.

Cytaty pochodzą z „Etyka Przywódcy. Trening doskonalenia osobowości”, ss. 1-25.

 

 

O autorze:

Alexandre Havard jest dyrektorem Instytutu Etyki Przywództwa Havarda. Etyka przywódcy jest jego sztandarowym kursem. Prowadzi kurs w języku angielskim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim, a wśród słuchaczy przeważają urzędnicy państwowi, kadra menedżerska i studenci MBA.

 

 

Klub Towarzystw Biznesowych

Szkolenia Towarzystw Biznesowych

Wywiad z Alexandrem Havardem

blog comments powered by Disqus