Networking Biznesowy

Rynek pracy w Polsce. Aktualne trendy.

Dodano: 25 10 2012

Od początku 2012 roku, polski rynek pracy przeżywa wzloty i upadki. Oczywiście są branże, które odnotowują bardzo duży wzrost zatrudnienia, ale są również takie, w których ilość osób bez pracy dramatycznie się powiększa. Znaczny odsetek ofert to oferty pracy fizycznej, ponieważ technologiczny rozwój dużych miast niesie ze sobą bardzo duży popyt na zawody fizyczne takie jak elektryk czy operator skomplikowanej maszyny. Z punktu widzenia ekonomicznego to dobra wiadomość, jednak praca fizyczna nie cieszy się zbyt wielkim zainteresowaniem z uwagi na fakt dużej ilości absolwentów studiów humanistycznych, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.

 

Przygotowany przez Narodowy Bank Polski kwartalny raport o rynku pracy opublikowany 24 września br., przynosi niestety dosyć pesymistyczne informacje. Z raportu NBP wynika, że w II kwartale 2012 r. spadło zatrudnienie w przemyśle i rolnictwie, a także zmniejszyła się liczba osób zatrudnionych w usługach. Co prawda, gotowość do pracy wśród absolwentów uczelni wyższych jest wysoka, co przekłada się na wzrost aktywności zawodowej w Polsce. Niestety, coraz większa stopa bezrobocia powoduje, iż ponad połowa absolwentów humanistycznych uczelni wyższych trafiła do grona osób bezrobotnych. Jak wynika z raportu, oraz obserwacji rynku pracy, dużo firm zapowiada redukcje etatów, co przełoży się na dalszy wzrost bezrobocia. Zdaniem NBP w porównaniu z danymi historycznymi stopa bezrobocia w Polsce jest stosunkowo niska i stabilna (według BAEL 10,0 proc w I kw.2012r.). Przeciętna stopa bezrobocia dla całej Unii Europejskiej wyniosła w tym okresie 10,3 proc.

Duże miasta odporniejsze na kryzys

Z danych zgromadzonych  przez portal infopraca.pl, wyraźnie widać trend pokazujący, że w dużych miastach ofert pracy przybywa, jednakże wcale to nie znaczy, że w dużym mieście łatwiej dostać etat. Duże, światowe marki, które ulokowały swoje siedziby w takich miastach jak Warszawa czy Wrocław zatrudniają tylko wysoko wykwalifikowanych pracowników z bogatym doświadczeniem, co przekłada się na fakt, że w dużym mieście osoby bez doświadczenia zawodowego, również będą miały problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Jak pokazują dane statystyczne, ogromny wzrost ilości absolwentów uczelni wyższych w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Poznań czy Wrocław spowodował, że brakuje osób do pracy fizycznej. W czasach wyższego wykształcenia dostępnego niemal dla każdego, poziom oczekiwań co do przyszłego zatrudnienia jest wyższy. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że samo wyższe wykształcenie  ̶  co często przekłada się na ukończenie podrzędnej szkoły prywatnej  ̶  nie czyni z kandydatów lepszymi, bardziej wykwalifikowanymi i doświadczonymi niż byli oni tuż po maturze. Oczywiście każdy absolwent chciałby pracować na wysokim stanowisku i równie dobrze zarabiać, jednak realia polskiego rynku pracy są zupełnie inne i w dobie kryzysu, który w pewnym sensie jedynie delikatnie dotknął nasz kraj, osoba poszukująca pracy nie powinna być wybredna.

Rynek pracy pod kontrolą

Bazując na danych zgromadzonych przez serwis www.infopraca.pl wynika, że ilość ofert pracy dla wykwalifikowanych specjalistów stale rośnie. Z danych wynika, że najwięcej ofert pojawia się w największych miastach w Polsce, z uwagi na fakt, iż duże firmy prowadzą w nich swoją działalność. Znaczny odsetek ofert to oferty pracy fizycznej, ponieważ technologiczny rozwój dużych miast niesie ze sobą bardzo duży popyt na zawody fizyczne takie jak elektryk czy operator skomplikowanej maszyny. Z punktu widzenia ekonomicznego to dobra wiadomość, jednak praca fizyczna nie cieszy się zbyt wielkim zainteresowaniem z uwagi na fakt dużej ilości absolwentów studiów humanistycznych, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji . Z danych portalu wynika, że podobnie jak z opisywaną wcześniej sytuacją rynku na pracy w Warszawie, dzieje się podobnie w innych miastach w Polsce takich jak Kraków czy Wrocław, gdzie skupia się zarówno wiele firm technologicznych, które potrzebują doświadczonych pracowników z wyższym wykształceniem technicznym.

Z naszych obserwacji rynku pracy wynika, że taka sytuacja będzie się utrzymywać, co może oznaczać, bardzo duże zagrożenie dla firm, które działają w mniejszych miastach, ponieważ nie będą one miały możliwości zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników do bieżącej obsługi firmy.

 

Czytaj także:

Networking a szukanie pracy

Gdzie są moje kontakty?

Spotkanie networkingowe na najwyższym poziomie

Zródło: współpraca  infopraca.pl

blog comments powered by Disqus